Hvad er en Kommuneplan?
Hvert fjerde år vedtager kommunalbestyrelsen en ny kommuneplan, der tegner udviklingen i Frederikssund Kommune de næste 12 år frem. 

Kommuneplanen beskriver byrådets mål og ønsker for kommunens udvikling og fastlægger rammerne for hvordan byerne og landområderne må bruges og bebygges de næste 12 år. Arbejdet med planen blev indledt i 2015, hvor Frederikssund Byråd offentliggjorde Plan- og Agenda 21-strategi 2015 med visioner og mål for kommunens udvikling og besluttede hvilke emner, der skulle være fokus på i den videre planlægning. 

Kommuneplanen bygger videre på principper i den tidligere kommuneplan, men åbner samtidig på en række felter nye muligheder og sætter nye rammer for kommunens udvikling. De væsentligste ændringer er beskrevet i Miljøvurderingen.

Høring
Frederikssund Byråd vedtog den 24.maj 2017 at sende forslag til Kommuneplan 2017 - 2029 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring. 
Byrådet vil gerne høre din mening om forslaget til Kommuneplan 2017.

Hvis du søger på en konkret adresse eller ejendom nedenfor under overskriften "Hvad gælder for mig?" får du links til kommuneplanens regulering af adressen eller ejendommen. På den måde kan du hurtigt få et overblik over, hvad kommuneplanen siger om et konkret areal, som du interesserer dig for.

Kommuneplanen er i offentlig høring fra den 15. juni 2017 til den 25. august 2017.

Du kan sende os din kommentar via følgende muligheder:

• Anvend "vær' med! kappen" på hjemmesiden.

• Send en e-mail til: planteamet@frederikssund.dk og skriv "Kommuneplan" i emnefeltet.

• Send et brev til: Frederikssund Kommune, By og Landskab, Planteamet, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Efter høringsperioden vil Byrådet tage stilling til planens endelige indhold. 

Miljøvurdering
Frederikssund Kommune har udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplanforslaget jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer, der er i offentlig høring samtidig med Kommuneplan 2017. 

John Schmidt Andersen
Borgmester

 

Klik her for at se den Offentlige bekendtgørelse


 

Hvad gælder for mig?