Forside : Tillæg

Kommuneplantillæg

Kommuneplanlægning er en løbende proces
I en dynamisk kommune er der løbende behov for at revurdere kommuneplanlægningen. Det må der forventes løbende at opstå behov for f.eks. mindre ændringer af rammerne
for lokalplanlægningen for at tilgodese gode projekter, som Byrådet ønsker at fremme. Dette sker gennem kommuneplantillæg.