Forside : Tillæg

Kommuneplantillæg

Kommuneplanlægning er en løbende proces derfor vil der i planperioden løbende blive udarbejdet en række tillæg til kommuneplanen. Ofte vil tillæggene blive udgivet i forbindelse med en lokalplan - men det er ikke altid.

Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode
Lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby 01.02.18 - 03.04.18

Vedtagne Kommuneplantillaeg

Indkaldelse af idéer og forslag