Forside : Temaer : Oplevelse og Fritid : Rekreative stier : Grundlag

Grundlag

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for trafikanlæg.   

Hvem gør hvad?
Kommunen planlægger, etablerer, vedligeholder og skilter det nationale stinet, det regionale stinet og lokale stier. Staten etablerer trafikstier langs statsveje.

Udpegningsgrundlag
Der er som grundlag for Kommuneplan 2017 gennemført en registrering af stier i det åbne land og temaet er revideret på baggrund af denne kortlægning.