Forside : Temaer : Oplevelse og Fritid : Kolonihaver : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.

Hvem gør hvad?
Kommunen administrerer Kolonihaveloven.

Udpegningsgrundlag
Der er ikke udpeget nye arealer til kolonihaveområder, da der er uudnyttede udbygningsmuligheder for kapaciteten i de eksisterende udlagte kolonihaveområder.