Forside : Temaer : Oplevelse og Fritid : Grønne kiler : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for beliggenheden af arealer til fritidsformål.

Hvem gør hvad?
Grønne kiler i de ydre byfingre aftales jf. landsplandirektivet Fingerplanen mellem staten og kommunerne. Der er i 2016 efter aftale mellem Egedal Kommune, Frederikssund Kommune og Erhvervsstyrelsen udpeget to nye grønne kiler i den ydre Frederikssundsfinger, som optages i Kommuneplanerne og Fingerplanen.