Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Temaer : Jordbrugserhverv : Biogas

Biogas

Bestemmelser

 1. Fælles biogasanlæg kan placeres indenfor det udpegede biogasområde, se kortet.

 2. Såvel fælles biogasanlæg som gårdbiogasanlæg kan efter en konkret vurdering placeres i landzonen udenfor det udpegede område.

 3. Ved etablering af fælles biogasanlæg, skal der tages følgende hovedhensyn:

  • Beliggenhed i forhold til gylle/husdyrgrundlag

  Hertil kommer:

  • Natur- og landskabsfredninger, samt beskyttet natur og beskyttet landskab
  • Kulturmiljøer og fredede fortidsminder
  • Vej- og tilkørselsforhold
  • Nabohensyn