Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Varmeforsyning : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11b blandt andet indeholde rammer for lokalplanlægningen vedrørende tekniske anlæg, herunder varmeforsyning.