Forside : Temaer : Byudvikling : Stationsnærhed og parkering : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet fastsætte bestemmelser, som sikrer realisering af landsplanlægningen for hovedstadsområdet.  Kommunen skal ifølge Landsplandirektivet, ”Fingerplan 2013” Kapitel 4 § 11, afgrænse de stationsnære områder og de stationsnære kerneområder. 

Hvem gør hvad?
Kommunen afgrænser de stationsnære områder og de stationsnære kerneområder indenfor fingerplanens rammer.