Forside : Temaer : Byudvikling : Planlægning for byudvikling : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for beliggenheden af områder til forskellige byformål, herunder boligformål og erhvervsformål. Kommuneplanens rammedel indeholder nærmere bestemmelser om fordelingen af bebyggelsen efter art og anvendelsesformål.

Hvem gør hvad?
Det er byrådet, der fastsætter bestemmelser og rammer for byudviklingen.