Forside : Temaer : Byudvikling : Kulturarv i byerne : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier.

Beskyttelse af kulturhistorie indgår desuden som en integreret del af kommuneplanens landskabsbeskyttelse.

Hvem gør hvad?
Kommunen behandler ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Kommunen tager i forbindelse med lokalplanlægning stilling til kulturhistoriske bevaringsværdier. Fredede bygninger administreres af Kulturarvsstyrelsen.

Baggrundmateriale
pdf Frederikssund Kommuneatlas, Byer og Bygninger (Frederikssund Kommune; 2002)
SAVE-registrering for Slangerup
Hvad er bevaringsværdi? (Slots- og Kulturstyrelsen; 2016)
https://www.kulturarv.dk/fbb/bevaringsvaerdier.htm