Forside : Temaer : Byudvikling : Byudviklingsområder : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11b blandt andet fastsætte rækkefølgen for bebyggelse og ændret anvendelse af arealer til byformål.

Hvem gør hvad?
Rækkefølgebestemmelser fastsættes af kommunen. Rækkefølgebestemmelser for byudvikling af regional karakter i det ydre storbyområde skal dog fastlægges efter forudgående forhandling mellem Staten og kommunen

Nye byudlæg
Byområdet er i forhold til Kommuneplan 2013-2025 ændret ved udlæg af to nye byudviklingsarealer - et erhvervsområde i Skibby E 4.4 og et boligområde i Lyngerup B 4.34 og tilsvarende reduktion af udlæggene B 3.30, B 3.31 og B 4.26. Endelig overføres et bebygget areal som hidtil har ligget i landzone - Hanghøjgård - til byzone, ramme E 4.2.