Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

S 6.5 - Over Dråby Strand

Bestemmelser

Plannavn
Over Dråby Strand

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Anvendelse specifik
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
15%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1 etage

Maksimal bygningshøjde
5 m

Rammeområdets anvendelse
Sommerhusområde samt bebyggelse til offentlige formål såsom fællesanlæg og service for området.

Bemærkninger
Områdets grønne karakter med åben og meget lav bebyggelse skal fastholdes.

Status

Forslag