Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

S 6.5 - Over Dråby Strand

Bestemmelser

Plannummer S 6.5 
Plannavn Over Dråby Strand 
Plandistrikt 6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Anvendelse specifik Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Bebyggelsesprocent 15% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Maksimalt antal etager 1 etage 
Maksimal bygningshøjde 5 m 
Rammeområdets anvendelse Sommerhusområde samt bebyggelse til offentlige formål såsom fællesanlæg og service for området. 
Bemærkninger Områdets grønne karakter med åben og meget lav bebyggelse skal fastholdes. 

Status

Forslag