Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

S 6.3 - Kignæsbakken

Bestemmelser

Plannavn
Kignæsbakken

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Anvendelse specifik
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
15%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1 etage

Maksimal bygningshøjde
5 m

Rammeområdets anvendelse
Sommerhusområde samt bebyggelse til offentlige formål såsom fællesanlæg og service for området.

Bemærkninger
Områdets grønne karakter med åben og meget lav bebyggelse skal fastholdes.

Status

Forslag