Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

S 4.1 - Gerlev Strand

Bestemmelser

Plannavn
Gerlev Strand

Plandistrikt
4. Skibby og den sydøstlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Anvendelse specifik
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
15%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1 etage

Maksimal bygningshøjde
5 m

Rammeområdets anvendelse
Sommerhusområde samt bebyggelse til offentlige formål såsom fællesanlæg og service for området.

Bemærkninger
Områdets grønne karakter med åben og meget lav bebyggelse skal fastholdes.

Status

Forslag