Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LT 2.1 - Slammineraliseringsanlæg ved Strandvangen

Bestemmelser

Plannummer LT 2.1 
Plannavn Slammineraliseringsanlæg ved Strandvangen 
Plandistrikt 2. Vinge 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Rensningsanlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Maksimalt antal etager 1 etage 
Maksimal bygningshøjde 4 m 
Rammeområdets anvendelse Offentlig og privat service såsom et teknisk anlæg herunder slammineraliseringsanlæg   
Bemærkninger Området skal friholdes for bebyggelse udover et mindre mandskabshus og de for driften nødvendige tekniske anlæg og tanke. 

Status

Forslag