Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LT 2.1 - Slammineraliseringsanlæg ved Strandvangen

Bestemmelser

Plannavn
Slammineraliseringsanlæg ved Strandvangen

Plandistrikt
2. Vinge

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Rensningsanlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Maksimalt antal etager
1 etage

Maksimal bygningshøjde
4 m

Rammeområdets anvendelse
Offentlig og privat service såsom et teknisk anlæg herunder slammineraliseringsanlæg  

Bemærkninger
Området skal friholdes for bebyggelse udover et mindre mandskabshus og de for driften nødvendige tekniske anlæg og tanke.

Status

Forslag