Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LT 2.1 - Slammineraliseringsanlæg ved Strandvangen

Bestemmelser

Plannavn
Slammineraliseringsanlæg ved Strandvangen

Plandistrikt
2. Vinge

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Rensningsanlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Maksimalt antal etager
1 etage

Maksimal bygningshøjde
4 m

Rammeområdets anvendelse
Offentlig og privat service såsom et teknisk anlæg herunder slammineraliseringsanlæg  

Bemærkninger
Området skal friholdes for bebyggelse udover et mindre mandskabshus og de for driften nødvendige tekniske anlæg og tanke.

Status

Forslag