Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LF 6.6 - Rekreativt område ved Kulhuse Havn

Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Kulhuse Havn

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Rammeområdets anvendelse

Rekreativt område. Offentlig og privat service med tilknyttede boliger, herunder feriekoloni, restaurant, parkering og grønne områder.


Status

Forslag