Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LF 6.6 - Rekreativt område ved Kulhuse Havn

Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Kulhuse Havn

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Rammeområdets anvendelse

Rekreativt område. Offentlig og privat service med tilknyttede boliger, herunder feriekoloni, restaurant, parkering og grønne områder.


Status

Forslag