Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LF 6.6 - Rekreativt område ved Kulhuse Havn

Bestemmelser

Plannummer LF 6.6 
Plannavn Rekreativt område ved Kulhuse Havn 
Plandistrikt 6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Rammeområdets anvendelse

Rekreativt område. Offentlig og privat service med tilknyttede boliger, herunder feriekoloni, restaurant, parkering og grønne områder.

 

Status

Forslag