Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LF 1.1 - Rekreativt område Tippen

Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område Tippen

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Rammeområdets anvendelse
Offentligt tilgængeligt fritidsområde, samt sikret depot for forurenet jord fra havneområdet.

Bemærkninger
Området må ikke bebygges. En del af området er i landzone.

Status

Forslag