Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LE 6.4 - Ved Bautahøj

Bestemmelser

Plannavn
Ved Bautahøj

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Landområde

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Fremtidig zonestatus
5

Zonestatus
5

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2½ etager

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Offentlig og privat service såsom kursuscenter med tilhørende boliger.

Bemærkninger
Del af området er i sommerhusområde og en del er i landzone.

Status

Forslag