Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LE 6.4 - Ved Bautahøj

Bestemmelser

Plannavn
Ved Bautahøj

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Landområde

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Fremtidig zonestatus
5

Zonestatus
5

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2½ etager

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Offentlig og privat service såsom kursuscenter med tilhørende boliger.

Bemærkninger
Del af området er i sommerhusområde og en del er i landzone.

Status

Forslag