Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LE 6.1 - Landerslev Erhverv

Bestemmelser

Plannavn
Landerslev Erhverv

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Erhverv såsom lettere industri, værksteds- og håndværksvirksomhed samt lager- og engrosvirksomhed med dertil hørende administration. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m2.

Bemærkninger
Området skal forblive i landzone. Der må ikke etableres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse.

Status

Forslag