Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LE 6.1 - Landerslev Erhverv

Bestemmelser

Plannummer LE 6.1 
Plannavn Landerslev Erhverv 
Plandistrikt 6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Maksimalt antal etager 1½ etage 
Maksimal bygningshøjde 8,5 m 
Rammeområdets anvendelse Erhverv såsom lettere industri, værksteds- og håndværksvirksomhed samt lager- og engrosvirksomhed med dertil hørende administration. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m2. 
Bemærkninger Området skal forblive i landzone. Der må ikke etableres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse. 

Status

Forslag