Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LD 6.5 - Baunehøj Efterskole

Bestemmelser

Plannummer LD 6.5 
Plannavn Baunehøj Efterskole 
Plandistrikt 6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Maksimalt antal etager 1½ etage 
Maksimal bygningshøjde 8,5 m 
Rammeområdets anvendelse Offentlig og privat service såsom efterskole med tilhørende boliger for elever og ansatte. 
Bemærkninger Området skal forblive i landzone. 

Status

Forslag