Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LD 6.5 - Baunehøj Efterskole

Bestemmelser

Plannavn
Baunehøj Efterskole

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Offentlig og privat service såsom efterskole med tilhørende boliger for elever og ansatte.

Bemærkninger
Området skal forblive i landzone.

Status

Forslag