Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LD 6.2 - Ved Skovsøen

Bestemmelser

Plannavn
Ved Skovsøen

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Fremtidig zonestatus
5

Zonestatus
5

Rammeområdets anvendelse
Offentligt tilgængeligt park-naturområde.

Bemærkninger
Del af området er i sommerhusområde og en del er i landzone. Området friholdes for bebyggelse.

Status

Forslag