Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LD 6.1 - Ved Kulhuse Havn

Bestemmelser

Plannavn
Ved Kulhuse Havn

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Rammeområdets anvendelse
Offentligt område. Herunder stejleplads og formål i tilknytning til blå turisme (f.eks. shelter).

Status

Forslag