Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

H 5.1 - Håndværksområde ved Solbakkevej

Bestemmelser

Plannavn
Håndværksområde ved Solbakkevej

Plandistrikt
5. Den sydvestlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Bolig- og erhverv. Lettere erhverv såsom håndværks-, service- og lagervirksomhed, samt kontor og liberalt erhverv. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 50 m2.

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bebyggelsesprocent: 30 ved boliger og 45 ved anden bebyggelse.

Bemærkninger
Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. Der må kun etableres en bolig pr. ejendom. Boliger må ikke frastykkes erhvervsdelen.

Status

Forslag