Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

H 5.1 - Håndværksområde ved Solbakkevej

Bestemmelser

Plannummer H 5.1 
Plannavn Håndværksområde ved Solbakkevej 
Plandistrikt 5. Den sydvestlige del af Horns Herred 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Maksimalt antal etager 1½ etage 
Maksimal bygningshøjde 8,5 m 
Rammeområdets anvendelse Bolig- og erhverv. Lettere erhverv såsom håndværks-, service- og lagervirksomhed, samt kontor og liberalt erhverv. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 50 m2. 
Bebyggelsens omfang og udformning # Maks. bebyggelsesprocent: 30 ved boliger og 45 ved anden bebyggelse. 
Bemærkninger Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. Der må kun etableres en bolig pr. ejendom. Boliger må ikke frastykkes erhvervsdelen. 

Status

Forslag