Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

F 1.8 - Idrætsområde i Græse Bakkeby Nord

Bestemmelser

Plannavn
Idrætsområde i Græse Bakkeby Nord

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Rammeområdets anvendelse
Rekreativt område. Offentlig og privat service såsom idrætsplads, grønt friareal, beplantninger og tilhørende anlæg.

Bemærkninger
Der må ikke opføres bebyggelse, bortset fra bebyggelse, der skønnes nødvendigt for områdets drift.

Status

Forslag