Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

F 1.8 - Idrætsområde i Græse Bakkeby Nord

Bestemmelser

Plannavn
Idrætsområde i Græse Bakkeby Nord

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Rammeområdets anvendelse
Rekreativt område. Offentlig og privat service såsom idrætsplads, grønt friareal, beplantninger og tilhørende anlæg.

Bemærkninger
Der må ikke opføres bebyggelse, bortset fra bebyggelse, der skønnes nødvendigt for områdets drift.

Status

Forslag