Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

F 1.7 - Klinten med tilstødende strandarealer

Bestemmelser

Plannavn
Klinten med tilstødende strandarealer

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Rammeområdets anvendelse
Offentligt tilgængeligt fritidsområde, bydelspark, beplantningsbælter og lignende.

Bemærkninger
Lokalplanlægning skal sikre, at der etableres en sti med offentlig adgang langs kysten. Området skal friholdes for bebyggelse, der ikke er nødvendig for områdets anvendelse til fritidsformål.

Status

Forslag