Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

F 1.6 - Græse Ådal

Bestemmelser

Plannavn
Græse Ådal

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Rammeområdets anvendelse
Offentligt tilgængeligt natur- og fritidsområde.

Bemærkninger
Der kan i området etableres anlæg til rekreative formål.

Status

Forslag