Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

F 1.1 - Kalvøen og lystbådehavnene

Bestemmelser

Plannavn
Kalvøen og lystbådehavnene

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Rammeområdets anvendelse
Offentligt tilgængeligt idræts-, natur- og fritidsområde samt lystbådehavne. Sportshaller, klubhuse, hotel- og kursusfaciliteter og andre tilknyttede aktiviteter, såsom f.eks. restauration. Del af området er stationsnært kerneområde.

Bemærkninger
Lokalplanlægning skal sikre offentlig adgang til sti langs kysten. En del af området er i landzone.

Status

Forslag