Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

F 1.1 - Kalvøen og lystbådehavnene

Bestemmelser

Plannavn
Kalvøen og lystbådehavnene

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Rammeområdets anvendelse
Offentligt tilgængeligt idræts-, natur- og fritidsområde samt lystbådehavne. Sportshaller, klubhuse, hotel- og kursusfaciliteter og andre tilknyttede aktiviteter, såsom f.eks. restauration. Del af området er stationsnært kerneområde.

Bemærkninger
Lokalplanlægning skal sikre offentlig adgang til sti langs kysten. En del af området er i landzone.

Status

Forslag