Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

F 1.1 - Kalvøen og lystbådehavnene

Bestemmelser

Plannummer F 1.1 
Plannavn Kalvøen og lystbådehavnene 
Plandistrikt 1. Frederikssund by 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Rammeområdets anvendelse Offentligt tilgængeligt idræts-, natur- og fritidsområde samt lystbådehavne. Sportshaller, klubhuse, hotel- og kursusfaciliteter og andre tilknyttede aktiviteter, såsom f.eks. restauration. Del af området er stationsnært kerneområde. 
Bemærkninger Lokalplanlægning skal sikre offentlig adgang til sti langs kysten. En del af området er i landzone. 

Status

Forslag