Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

E 1.5 - Ved Ventevej

Bestemmelser

Plannavn
Ved Ventevej

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. bebygget grundareal i m2
45%

Rammeområdets anvendelse
Erhverv såsom liberalt erhverv og administration, samt service- og handelsvirksomhed. Der kan ikke etableres detailhandel. Opførelse af kontorbyggeri over 1500 m2 kræver udpegning til stationsnært område.

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bygningshøjde: 10 m, og maks. facadehøjde på 7,5 m inden skæring med tag.

Bemærkninger
Der må ikke etableres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse.

Status

Forslag