Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 Frederikssund







Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her






Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

E 1.5 - Ved Ventevej

Bestemmelser

Plannummer E 1.5 
Plannavn Ved Ventevej 
Plandistrikt 1. Frederikssund by 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. bebygget grundareal i m2 45% 
Rammeområdets anvendelse Erhverv såsom liberalt erhverv og administration, samt service- og handelsvirksomhed. Der kan ikke etableres detailhandel. Opførelse af kontorbyggeri over 1500 m2 kræver udpegning til stationsnært område. 
Bebyggelsens omfang og udformning # Maks. bygningshøjde: 10 m, og maks. facadehøjde på 7,5 m inden skæring med tag. 
Bemærkninger Der må ikke etableres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse. 

Status

Forslag