Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

E 1.3 - Ved J. F. Willumsens Vej

Bestemmelser

Plannavn
Ved J. F. Willumsens Vej

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. bebygget grundareal i m2
50%

Maksimal bygningshøjde
15 m

Rammeområdets anvendelse
Erhverv såsom håndværks- og service- og lagervirksomhed, kontor og liberalt erhverv. Endvidere kan der etableres fritidsaktiviteter såsom indendørs go-cartbane, fitness-center og bowling. Butikker til særligt pladskrævende udvalgsvarer. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m2. Stationsnært område

Bemærkninger
Såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, kan byrådet tillade en større bygningshøjde. Der må ikke etableres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse.

Status

Forslag