Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

E 1.11 - Ved Sygehusvej

Bestemmelser

Plannavn
Ved Sygehusvej

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2 etager

Maksimal bygningshøjde
9 m

Rammeområdets anvendelse
Erhvervsområde for kontor og serviceerhverv. Skole, undervisning, institutioner, kursuscenter, klinikker, liberalt erhverv, kontorer, erhvervstyper der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Status

Forslag