Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

E 1.11 - Ved Sygehusvej

Bestemmelser

Plannummer E 1.11 
Plannavn Ved Sygehusvej 
Plandistrikt 1. Frederikssund by 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Maksimalt antal etager 2 etager 
Maksimal bygningshøjde 9 m 
Rammeområdets anvendelse Erhvervsområde for kontor og serviceerhverv. Skole, undervisning, institutioner, kursuscenter, klinikker, liberalt erhverv, kontorer, erhvervstyper der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. 

Status

Forslag