Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

E 1.10 - Ådalsvej . Frederiksborgvej (Mac Donalds)

Bestemmelser

Plannavn
Ådalsvej . Frederiksborgvej (Mac Donalds)

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1 etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Erhvervsområde for kontor og serviceerhverv. Restaurationsformål (drive-in).

Bemærkninger
Opførelse af kontorbyggeri over 1500 m2 kræver udpegning til stationsnært område.

Status

Forslag