Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

D 6.1 - Ved Møllevej

Bestemmelser

Plannavn
Ved Møllevej

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Maksimalt antal etager
2½ etager

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Offentlig og privat service såsom skole, idræts-, fritids- og foreningsformål. Undervisning og institutioner.

Status

Forslag