Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

D 5.1 - Ved Solbakkeskolen

Bestemmelser

Plannavn
Ved Solbakkeskolen

Plandistrikt
5. Den sydvestlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2½ etager

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Offentlig og privat service såsom skole, institutioner, idrætsområde og lign.

Bemærkninger
Del af området er fremtidig byzone, som overføres til byzone i forbindelse med lokalplanlægning.

Status

Forslag