Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

D 5.1 - Ved Solbakkeskolen

Bestemmelser

Plannavn
Ved Solbakkeskolen

Plandistrikt
5. Den sydvestlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2½ etager

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Offentlig og privat service såsom skole, institutioner, idrætsområde og lign.

Bemærkninger
Del af området er fremtidig byzone, som overføres til byzone i forbindelse med lokalplanlægning.

Status

Forslag