Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

D 4.1 - Ved Enghaven

Bestemmelser

Plannavn
Ved Enghaven

Plandistrikt
4. Skibby og den sydøstlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Offentlig og privat service såsom institutioner, offentligt tilgængeligt friareal mm.

Status

Forslag