Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

D 1.9 - Åbjergskolen og tilstødende institutioner

Bestemmelser

Plannavn
Åbjergskolen og tilstødende institutioner

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
55%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2 etager

Maksimal bygningshøjde
12 m

Rammeområdets anvendelse
Offentlig og privat service såsom skole og institutioner for børn og ældre, fritidscenter og grønne områder, samt idrætsanlæg.

Status

Forslag