Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

D 1.8 - Institutionsområde - Lundebjerggård

Bestemmelser

Plannavn
Institutionsområde - Lundebjerggård

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
65

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Offentlig og privat service såsom ældrecenter, institution eller lign. Stationsnært område.

Status

Forslag