Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

D 1.6 - Institutionsområde ved Klintegården

Bestemmelser

Plannavn
Institutionsområde ved Klintegården

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Sociale institutioner

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2 etager

Maksimal bygningshøjde
10 m

Rammeområdets anvendelse
Offentlig og privat service såsom skole, institutioner for børn og ældre og grønne områder. Stationsnært område.

Status

Forslag