Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

D 1.5 - J.F. Willumsens Museum

Bestemmelser

Plannavn
J.F. Willumsens Museum

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Kulturelle institutioner

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2 etager

Maksimal bygningshøjde
10 m

Rammeområdets anvendelse
Museumsformål med tilhørende parkanlæg. Stationsnært område.

Status

Forslag