Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

D 1.5 - J.F. Willumsens Museum

Bestemmelser

Plannavn
J.F. Willumsens Museum

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Kulturelle institutioner

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2 etager

Maksimal bygningshøjde
10 m

Rammeområdets anvendelse
Museumsformål med tilhørende parkanlæg. Stationsnært område.

Status

Forslag