Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

D 1.4 - Spejdercenter og daginstitution ved Klintevej

Bestemmelser

Plannavn
Spejdercenter og daginstitution ved Klintevej

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2 etager

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Offentlig og privat service såsom institution og fritids- og foreningsformål og lign.

Status

Forslag