Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

D 1.3 - Marienlystskolen - Frederikssund Gymnasium

Bestemmelser

Plannavn
Marienlystskolen - Frederikssund Gymnasium

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
55%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2 etager

Maksimal bygningshøjde
10 m

Rammeområdets anvendelse
Offentlig og privat service såsom skole, uddannelsesinstitution, institution for børn og ældre og grønne områder. Stationsnært område.

Status

Forslag