Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

D 1.2 - Frederikssund Sygehus

Bestemmelser

Plannummer D 1.2 
Plannavn Frederikssund Sygehus 
Plandistrikt 1. Frederikssund by 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sundhedsinstitutioner 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 20% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Maksimalt antal etager 3 etager 
Rammeområdets anvendelse Offentlig og privat service såsom sygehus, parkering samt institutioner og anlæg der efter byrådets skøn kan indpasses i området. 
Bebyggelsens omfang og udformning # Maks. bygningshøjde: 20 m over niveauplanerne. 

Status

Forslag