Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

D 1.11 - Ved Marbækvej

Bestemmelser

Plannavn
Ved Marbækvej

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Sociale institutioner

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
55%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Offentlig og privat service såsom fritidsklub, daginstitution, aktivitetscenter og lign.

Bemærkninger
Eksisterende dyrehold kan fortsat tillades, når det overholder gældende miljølovgivning.

Status

Forslag