Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

D 1.10 - Oppe Sundby Skole og ældrecentret Tolleruphøj

Bestemmelser

Plannavn
Oppe Sundby Skole og ældrecentret Tolleruphøj

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2 etager

Maksimal bygningshøjde
10 m

Rammeområdets anvendelse
Offentlig og privat service såsom skole, ældrecenter, institution, sportsanlæg, grønne områder mm

Status

Forslag