Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

C 6.3 - Lokalcenter ved Barakvej i Kulhuse

Bestemmelser

Plannavn
Lokalcenter ved Barakvej i Kulhuse

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Mindre butiksområder

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Centerområde. Detailhandel.

Bemærkninger
Området er beliggende i sommerhusområde. Der kan ikke etableres eller indrettes nye boliger i området.

Status

Forslag