Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

C 6.2 - Ved Møllehegnet

Bestemmelser

Plannavn
Ved Møllehegnet

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2 etager

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Centerområde. Herunder liberalt erhverv, detailhandel og offentlig og privat service som undervisning, institution administration mv.

Bemærkninger
Del af området er landzone.

Status

Forslag