Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

C 6.1 - Lokalcenter Jægerspris bymidte

Bestemmelser

Plannavn
Lokalcenter Jægerspris bymidte

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Mindre butiksområder

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Maksimalt antal etager
2½ etager

Maksimal bygningshøjde
9 m

Rammeområdets anvendelse
Centerområde. Herunder boliger, liberalt erhverv, lettere håndværks- og fremstillingsvirksomheder, detailhandel og offentlig og privat service som undervisning, institution administration mv.

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bebyggelsesprocent: 30 ved boliger, 50 ved anden bebyggelse, dog 90 for ejendommen matr. nr. 5hf Neder Dråby, Dråby.

Bemærkninger
I forbindelse med lokalplanlægning skal der tages stilling til bevaring af bygninger, stier, stengærder, grønne arealer og lignende med kulturhistorisk betydning eller betydning for bymiljøet.

Status

Forslag