Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

C 1.5 - Stationsområdet

Bestemmelser

Plannavn
Stationsområdet

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
65

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2½ etager

Maksimal bygningshøjde
12 m

Rammeområdets anvendelse
Centerområde. Trafikterminal og stationsrelaterede formål, herunder detailhandel, restaurant, grill mv., samt mindre kontor og servicevirksomheder, grønt område, stier og parkering. Stationsnært kerneområde.

Status

Forslag