Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

C 1.4 - Centerområde ved A. C. Hansensvej

Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved A. C. Hansensvej

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
3 etager

Rammeområdets anvendelse

Centerområde. Boliger, erhverv, detailhandel og offentlig service samt parkering knyttet hertil. Butikker til særligt pladskrævende udvalgsvarer. Stationsnært kerneområde.


Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bygningshøjde: 16 m, idet enkelte bygningsdele kan gives en højde på maks. 18 m.

Bemærkninger

Der er udarbejdet VVM-tillæg for butikscenteret (december 2007).


Status

Forslag