Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

C 1.1 - Lokalcenter - Højvangscentret

Bestemmelser

Plannavn
Lokalcenter - Højvangscentret

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Grønt område

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bemærkninger
En del af området er i landzone.

Status

Forslag